Porin Filosofinen Seura. Torstai 16.5 Porin vanhan linja-autoasema klo 18 - 20.

Keskustelun alustajana SHO, lehtori el. Maaret Tuomola.

       MITÄ ELÄMÄN MERKITYKSELLÄ TARKOITETAAN FILOSOFISESSA KESKUSTELUSSA? MITEN SE EROAA ELÄMÄN TARKOITUKSESTA?

Tiivistelmä:

Filosofian emeritusprofessori Leila Haaparannan mukaan filosofian ja arkiajattelun välillä on suora yhteys, vaikka hän itse ei kuitenkaan voisi elää ilman filosofiaa. Haaparanta katsoo merkityksen katoamisen johtuvan yhtenäiskulttuurin murenemisesta, jonka juuret ovat modernissa individualismissa ja markkinataloudessa.                                                                                                                                         Elämme jälkikristillistä aikaa. Alustuksessani pohditaan ajankohtaisia kysymyksiä individualismin, liberalismin, valtion (instituutioiden) ja markkinatalouden suhteista. ”Onnistuuko individualistisille periaatteille rakennettu yhteiskunta pitkällä aikavälillä tuottamaan itseään ylläpitäviä motivaatioita? Onko se päinvastoin omat periaatteensa tuhoava yhteiskunta?” Käytännöllisen filosofian professori Eerik Lagerpezin mukaan ylettömän yksilökeskeiset yhteiskunnat ovat itsetuhoavia.

Oxfordin yliopiston tieteen-ja uskonnontutkimuksen emeritusprofessori, molekyylisen biofysiikan tohtori ja pappi Alister McGrath mukaan ihmiset eivät tyydy pitämään ihmiskuntaa sattumanvaraisesti syntyneenä joukkona pelkkää fysikaalista ainetta.  McGrathin mukaan merkityksellä on kaksi mittakaavaa. Objektiivinen merkitys, jossa kuulumme johonkin itseämme isompaan kuvaan, kokonaisuuteen. Subjektiivinen merkitys syntyy puolestaan tyydytyksen tunteesta, jonka tämä ison kuvan löytäminen synnyttää. McGrath haluaa rohkaista suomalaisia nuoria etsimään elämälle perustaa, jonka varassa löytyy merkitys, tyydytys ja lahjaksi annettu identiteetti. Hänen mukaansa on tarpeellista avata tilaa keskustelulle uskosta ja epäuskosta. Totuus, kauneus ja hyvyys kuuluvat kaikki hyvään elämään. Kristillisessä kulttuuriperinteessä on valtavasti kauneutta, kaivakaa se kallisarvoinen helmi esiin, hän kannustaa.                                                                                                

”Mikä on elämän tarkoitus”, on yksi vanhimmista filosofian kysymyksistä. Elämän tarkoituksella viitataan kosmisiin mittasuhteisiin. Tähän liittyy erottelu ”ikuisuuden näkökulman” ja ”ihmisen näkökulman” välillä.  Elämän merkityksen käsite liittyy yksittäisen ihmisen elämään. (Wakeman Lee, Metz T., Wolf Susan). Suomessa filosofi Frank Martela on kirjoittanut elämän merkityksestä. Elämän merkityksen ja tarkoituksen kysymyksenasettelut voivat askarruttaa eksistentiaalisen levottomuuden tai ahdistuksen kokemuksena vaikeissa elämäntilanteissa ja vakavan sairauden kouraisussa tai elämän loppufinaalissa viimeisiä ”valintoja” tehdessään.