Torstaina 27. marraskuuta FM Timo Vuorio (Tampereen yliopisto) esitelmöi otsikolla Tieteen ja runouden kielet - eroja ja yhtäläisyyksiä.
Tilaisuus on syksyn viimeinen ja se pidetään Porin taidemuseon kokoustilassa klo 18.00 alkaen. Tervetuloa.

 

Abstrakti:

Tieteen ja runouden kielet: eroja ja yhtäläisyyksiä

FM Timo Vuorio

Yleensä runouden ja tieteen maailmat nähdään radikaalisti erillisinä. Jo vilkaisu tieteelliseen journaaliin ja runokirjaan paljastaa niiden ulkoisen erilaisuuden: siinä missä tieteessä pyritään täsmälliseen ja yksiselitteiseen argumentaatioon, runoudessa kieltä käytetään muodollisesti vapaammin ja retorisesti rikkaammin. Filosofit ovat perinteisesti nähneet sisäisempiä eroja: siinä missä toinen esittää ”objektiivisia” tosiasiaväitteitä, toinen ilmaisee ”subjektiivisia” tuntoja. Runouden lauseet eivät täten ole ”tosia”. Eroavatko tiede ja runous kuitenkaan näin radikaalisti toisistaan? Eroaako esim. uusien tieteellisten teorioiden ja käsitteiden luominen oleellisesti runollisesta luovuudesta? Viimeaikaiset filosofiset tutkimukset koskien yhtäältä kielen, ajattelun ja maailman välisiä suhteita ja toisaalta tieteellisen edistyksen luonnetta ovat ainakin osittain kaventaneet kuilua näiden välillä. Esityksessä näitä tarkasteluja kehitellään pidemmälle ja hahmotellaan pragmatistisen kielifilosofian hengessä uusia siltoja tieteen ja runouden välille, kuitenkaan unohtamatta kummankaan omalaisuutta.